Toning

Vi använder oss av 2 typer av toning; färgad och genomskinlig.
Denna metod är enkel att återställa till sitt ursprungliga original, gentemot att lyktorna är i bra skick.

[enjoyinstagram_mb_grid]